Hakkımızda

Genel Bilgiler

Fakültemiz, 10 Temmuz 2013 tarih ve 28703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açılmıştır. Akademik ve idari yapılanması devam etmekte olan ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlanması planlanan fakültemizde, eğitim-öğretim faaliyetleri Gazi Üniversitesi Polatlı Yerleşkesi’ndeki binasında sürdürülecektir.

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan, Türkiye’nin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli rol üstlenen, köklü geçmişinden kaynaklanan bir gelenek, birikim ve deneyime sahip olan ve dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında birçok alanda ilk 500 içinde yer alan Gazi Üniversitesi bünyesindeki fakültemiz, araştırma üniversiteleri bünyesindeki dört ilahiyat fakültesinden biridir. Fakültemizde eğitim gören öğrencilerimiz, aynı zamanda Gazi Üniversitesi standartlarında eğitim alma imkânına sahip olacaklardır. Türkiye’nin başkentinde bulunan fakültemiz; öğrenciler, öğretim elemanları, idari personel ve mezunlarına “Gazili Olmak Ayrıcalıktır” ilkesi doğrultusunda yaklaşmaktadır.

Geniş ve güçlü altyapı imkânlarına sahip olan ve gelenekten geleceğe uzanan manevi bir köprü vazifesi gören fakültemiz, temel değerlerimizi özümseyen; adalet, açıklık, daimî gelişim düsturlarını kendisine şiar edinmiştir.

Gazi gibi büyük ve köklü bir üniversitenin imkânlarını sunan ve büyük hedeflerle yola çıkan fakültemiz, kısa süre içerisinde Türkiye’nin ilk 10 İlahiyat Fakültesi arasına girmeyi hedeflemektedir.

Akademik İmkânlar

Köklü bir tarih ve eğitim-öğretim birikimine sahip olan Gazi Üniversitesi bünyesindeki Fakültemiz, alanlarında uzman ve deneyimli öğretim elemanları ile eğitim-öğretime hazır durumdadır. İlahiyat/din bilimleri alanında yükseköğretim hizmeti veren Fakültemizde eğitim-öğretim süresi bir yıllık zorunlu hazırlık sınıfı dâhil 5 yıl olup, eğitim-öğretim dili Türkçedir. Hazırlık sınıfından sonraki yıllarda ise alanının uzmanı olan öğretim elemanları tarafından Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid, Arap Dili ve Belâgatı; Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde İslâm Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi; İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde İslam Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, Türk İslam Edebiyatı ve Türk Din Musikisi alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir.

İlahiyat programımızın amacı, çağın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dinin anlaşılması, yorumlanması ve pratiği hususlarında öncülük etmek; dinin birlikte yaşama ve toplumsal barışa katkısını sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır. Hedefimiz, toplumumuzun ve insanlığın din hizmeti gereksinimini karşılamak için eğitim kurumları ile din hizmetlerini yürüten teşkilatlarda görev alabilecek; ilahiyat alanında çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış; araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün, etik ve estetik değerlere sahip, yetkin ilahiyatçılar yetiştirmektir. İslâm dininin yanı sıra diğer dinler üzerine de kapsamlı çalışmalar yapılan fakültemizde dinin felsefi, tarihi, sosyolojik ve psikolojik bağlamları ile ilişkisi içinde algılanmasını sağlamak, bu çerçevede farklı din mensupları ile diyaloğa açık olmak ve toplumun huzur ve mutluluk içinde yaşamasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Genç, dinamik ve tecrübeli bir kadroya sahip olan fakültemizde 2017-2018 tarihi itibariyle 1 Profesör, 1 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 21 Öğretim elemanı bulunmaktadır. Kısa süre içerisinde tüm anabilim dallarında en az ikişer öğretim elemanı istihdam edilmesi planlanmaktadır.

Akademik yapılanma olarak üç bölüm (Temel İslam Bilimleri,  Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları) ve bunlara bağlı on iki anabilim dalından oluşan fakültemizde öğrenciler, diğer İlahiyat Fakültelerinde de olduğu gibi, mezun olurken bölümlerin herhangi birinden değil, İlahiyat Fakültesi mezunu olarak diploma alırlar. Dileyen öğrencilerimiz, çift anadal ve yandal imkânlarından da yararlanabilecektir.

Fakültemizde kısa süre içerisinde lisansüstü programların açılması; başta öğretim elemanlarımızın makaleleri olmak üzere, araştırmacıların ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki bilimsel çalışmalarına yer verilmesi düşünülen ve çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından taranan hakemli bilimsel bir derginin yayımlanması da hedeflemektedir. Ayrıca Fakültemiz, ülkemizin yurt dışında tanıtımını ve temsilini sağlamak ve akademik tecrübenin çeşitlenmesine hizmet etmek için yurtdışında bulunan pek çok üniversite ile ikili anlaşmalar çerçevesinde işbirliği yapmayı da planlamaktadır.

Gazi Üniversitesi’ndeki kurumsal kimlik bilincine sahip olan Fakültemiz, iç ve dış paydaşlarıyla verimli bir işbirliği geliştirme ve Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları (ERASMUS, MEVLANA) ile ikili anlaşmalar çerçevesinde dinamik bir uluslararasılaşma kabiliyetine de sahiptir.

Fiziki ve Sosyal İmkânlar

Fakültemiz, bulunduğu konum itibariyle Türkiye’nin başkentinde, birçok yerden rahatlıkla ulaşılabilen bir mevki olan Ankara/Polatlı’dadır. Eskişehir-Ankara karayolu ile İstanbul-Konya Yüksek Hızlı Tren güzergâhı Polatlı’dan geçmektedir. Ayrıca otobüs veya minibüslerle günün hemen her saatinde Ankara merkeze ulaşım imkânı bulunmaktadır.

Eğitim altyapısı için gerekli bütün sosyo-kültürel ve teknolojik imkânlara sahip, bina ve alt yapı sıkıntısı olmayan fakültemizde nitelikli bir eğitim-öğretim imkânı sunulmaktadır. Fakültemiz fizikî ve teknik altyapı bakımından yeni ve modern imkânlara sahip bir binada eğitim-öğretim hizmeti verecektir.

Sosyal ve akademik açıdan önemli imkânlara sahip olan Fakülte binamız içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli teknik donanıma sahip derslikler, amfiler, akademik ve sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü 200 kişi kapasiteli konferans salonu, çalışma salonu, bilgisayar odası ve mescitler bulunmaktadır. Fakülte üst katında yer alan müstakil yemekhane ile giriş kattaki kantin öğrenci ve öğretim elemanlarına ders dışında kalan vakitlerini bir araya gelerek değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca Gazi Üniversitesi bünyesindeki spor, sağlık ve kültürel etkinliklere katılabilecek, sunulan imkânlardan yararlanabilecek ve kuracakları öğrenci kulüpleri aracılığıyla ilgi alanlarına göre akademik ve kültürel amaçlı etkinlikler de düzenleyebileceklerdir.

İşbirliği İçinde Bulunduğumuz Kurumlar

Fakültemiz, Üniversitemiz bünyesindeki birimlere ek olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kaymakamlık ve Müftülük gibi kurumlarla da işbirliği halinde çeşitli etkinlikler düzenlemeyi hedeflemektedir.

Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İmam-Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretmenliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her kademesindeki din hizmetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere, pek çok kamu kuruluşu ve özel sektörde istihdam imkânı bulabilmektedirler. Öğrencilerimiz ayrıca başta İlahiyat alanındaki bilimler olmak üzere çeşitli alanlarda lisansüstü eğitim yapma; akademisyen, öğretmen, yazar ve sanatkâr olarak da kariyerlerine devam etme imkânına sahiptirler.