Dekanlık

 

Dekan: Prof. Dr. Celal TÜRER
Telefon:
0 312 212 67 68 - 1001
e-posta:
cturer@gazi.edu.tr  - cturer@hotmail.com

 

Dekan Yardımcısı (İdari ve Mali İşler): Doç. Dr. Mehdin ÇİFTÇİ
Telefon: 0 312 212 67 68 - 1002  e-posta: mehdinciftci@gazi.edu.tr - mehdinciftci@gmail.com

 

Dekan Yardımcısı (Öğrenci İşleri): Yrd. Doç. Dr. Hilmi KARAAĞAÇ
Telefon: 0 312 212 67 68 - 1003  e-posta: hilmikaraagac@gazi.edu.tr

Fakülte Sekreteri V. : Abdullah AÇIK

Telefon: 0 312 212 67 68 - 1004
e-posta: abdullahacik@gazi.edu.tr